Hyppää sisältöön

Koiratoiminta

Koiran kanssa työskentely tuo onnistumisen elämyksiä ja kokemuksia omasta merkityksellisyydestä. 

Sosiaalipedagogisessa koiratoiminnassa koira on ryhmän jäsen ja omistajan työpari. Luovat menetelmät ja elämyksellisyys ovat keskeisiä toimintatapoja. Yleisiä työteemoja ovat esimerkiksi lapsen itsetunnon kohottaminen ja onnistumisen kokemukset, itsesäätely, läsnäolo– ja tunnetaidot sekä erilaiset vuorovaikutustaidot.

Sosped Keskus järjestää aikuisille suunnattua koulutusta sosiaalipedagogisesta koiratoiminnasta yhteistyössä Suomen Hoivakoiran kanssa. Koulutus antaa valmiuksia toimia ammatillisena ryhmänohjaajana koiransa kanssa. Tavoitteellisen työn tuloksena ryhmänjäsenet löytävät uusia voimavaroja ja elämyksiä sekä kehittävät

arkitaitojaan: itsetuntemusta, toisten huomioonottamista, onnistumisen kokemuksia, vuorovaikutus- ja tunnetaitoja sekä uusia ihmissuhteita.