Hyppää sisältöön

Sosped Koira -koulutus

Koiratoiminta

Koiran kanssa työskentely tuo onnistumisen elämyksiä ja kokemuksia omasta merkityksellisyydestä. 

Sosiaalipedagogisessa koiratoiminnassa koira on ryhmän jäsen ja omistajan työpari. Luovat menetelmät ja elämyksellisyys ovat keskeisiä toimintatapoja. Yleisiä työteemoja ovat esimerkiksi lapsen itsetunnon kohottaminen ja onnistumisen kokemukset, itsesäätely, läsnäolo– ja tunnetaidot sekä erilaiset vuorovaikutustaidot.

Sosped Keskus järjestää aikuisille suunnattua koulutusta sosiaalipedagogisesta koiratoiminnasta yhteistyössä Suomen Hoivakoiran kanssa. Koulutus antaa valmiuksia toimia ammatillisena ryhmänohjaajana koiransa kanssa. Tavoitteellisen työn tuloksena ryhmänjäsenet löytävät uusia voimavaroja ja elämyksiä sekä kehittävät arkitaitojaan: itsetuntemusta, toisten huomioonottamista, onnistumisen kokemuksia, vuorovaikutus- ja tunnetaitoja sekä uusia ihmissuhteita.

Sosped Koira –koulutus

Sosped Koira -koulutuksessa (25 op) saat valmiuksia tukea yksilön sosiaalista kasvua ja toimijuutta ohjatun luovan ryhmätoiminnan keinoin, koiran kanssa työparina.

Sosiaalipedagoginen koiratoiminta

Sosiaalipedagogisessa koiratoiminnassa koiran ominaisuuksia hyödynnetään itsetuntemuksen lisäämiseen, vuorovaikutustaitojen parantamiseen sekä yksilön toimijuuden vahvistamiseen. Sosiaalipedagogista koiratoimintaa tehdään esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa ja erilaisissa palvelutaloissa.

Sosiaalipedagogisessa koiratoiminnassa koira on ryhmän jäsen ja omistajan työpari. Luovat menetelmät ja elämyksellisyys ovat keskeisiä toimintatapoja. Yleisiä työteemoja ovat esimerkiksi lapsen itsetunnon kohottaminen ja onnistumisen kokemukset, itsesäätely, läsnäolo– ja tunnetaidot sekä erilaiset vuorovaikutustaidot.

”Matematiikan tunnin työskentely oli todella rauhallista. Oli uskomatonta, miten erittäin vilkas poika sai ensimmäisen kerran tehtyä tehtäviä todella pitkälle. Ihmeellinen vaikutus, vaikka koira vain makasi.”

Tarumaija Aalto, erityisluokanopettaja, Turun kaupunki, Opetustoimi, C.O. Malmin koulu (Turkulainen 10.3.2015)

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu Sinulle, joka haluat hyödyntää koira-avusteisuutta työssäsi tai suunnittelet esimerkiksi alan yrittäjyyttä. Koulutuksen kautta saat valmiudet toimia ns. ammatillisena tukikoirakkona ja ryhmän ohjaajana. Koulutuksen sisällöt tukevat myös henkilökohtaista kasvua, vahvistaen opiskelijan itsetuntemusta, sekä luottamusta itseensä ja koiraan työparina.
Toteutus

Koulutus on luonteeltaan voimavarakeskeinen ja kokemuksellista oppimista painottava prosessikoulutus. Kukin koirakko rakentaa omaa yksilöllistä ammatillista polkuaan opiskelijaryhmän sekä kouluttajan tuella. Ammattitaitoisten ja kokeneiden kouluttajien lisäksi toisten opiskelijoiden koulutus- ja työkokemusten laaja kirjo tarjoavat mielenkiintoisia kohtaamisia lähijaksoilla. Osana koulutusta opiskelija toteuttaa koiransa kanssa voimaannuttavan harjoitustyön valitsemassaan kohderyhmässä. Koulutuksessa opiskelijat saavat näkökulmia myös yksilöorientaatioon. Kurssilaisilla on henkilökohtainen mentori käytettävissä koulutuksen ajan.

Työskentelytavat

Ennakkotehtävät ja kirjallisuuteen perehtyminen, osallistuminen lähiopetusjaksoille, oppimispäiväkirjan pitäminen, lähijaksoihin valmistavien välitehtävien tekeminen, keskustelut henkilökohtaisen mentorin kanssa, särökäynnit ja raportointi, harjoitusryhmätyöskentely oman koiran kanssa, osallistuminen työnohjauksiin ja lopputyö.

Sisältö

Koulutus vie osallistujat koira-avusteisen ohjaajuuden ja arvostavan kohtaamisen ytimeen. Koulutuksessa pohditaan toiminnallisin ja luovin menetelmin ohjauksen erityispiirteitä ja haasteita.

1 JAKSO | Minä ja koirani – Oman harjoituksen ja oppimiskäsityksen merkitys

Sosiaalipedagoginen ammatillisuus, itsetuntemus, koira työparina, eettiset periaatteet, koiran valinta ja valmiuksien arviointi, koiran tunnetilojen havainnointi, työturvallisuus, koiran hyvinvointi, Tellington Ttouch -menetelmän mahdollisuudet, sosiaalipedagogisen koiratoiminnan erityispiirteet.

2. JAKSO | Ohjaajana toimimisen tiedot ja taidot

Kohtaaminen ja dialogisuus, sosioemotionaaliset taidot, ryhmästä yhteisöksi, kokemuksellinen oppiminen sekä luovuutta tukevan ilmapiirin mahdollistaminen, luovat menetelmät. Ihminen, tunteet ja yhteisöelämä. Johdanto työnohjaukseen

3. JAKSO | Erillinen koulutuspäivä

Sosped koirafoorumi

4. JAKSO | Tavoitteellinen työote koiran kanssa ja kohderyhmät

Sosiaalipedagogisen koiratoiminnan laatu, työparin hyvinvointi, luovat menetelmät ja kirjoitetaan koiralle –sanataiteen mahdollisuudet, koira-avusteisen toimintaterapian mahdollisuudet. Kohderyhmäosaaminen.

5. JAKSO | Sidosryhmäosaaminen ja jatkopolut koulutuksen jälkeen

Markkinointi ja viestintä, ammatilliset verkostot, luovat toimijat, jatkokoulutukset, työympäristönä moniammatillinen verkosto. Lopputöiden esittelyt ja valmistujaiset

Kouluttajat

Vastuukouluttaja koulutusjohtaja Helena Prepula
helena.prepula@sosped.fi

Helena on businessmaailmasta (KTM, BBA) kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin pariin kouluttautunut tukiohjaaja (SMS), sosiaalipedagogisen hevos- ja koiratoiminnan sekä joogan ohjaaja (SJL). Helena kouluttaa Sosped Koira- koulutuksessa sekä kehittää Suomen Hoivakoira -yrityksensä kautta koulutuspalveluita ja Kulttuurikoira –toimintaverkostoa sekä tarjoaa erilaisia hyvinvointipalveluita Personal Healer –toiminimen alla. Helena seuraa aktiivisesti hyvinvointiin liittyviä asioita ja tuo uusimmat tuulet sekä kouluttajat lähijaksoille.

Koulutussihteeri Anne Vornanen-Mitrunen
anne.vornanen-mitrunen@kirkkonummi.fi

Anne on koulutukseltaan lähihoitaja, lasten- ja nuorten erityisohjaaja, hyvinvointivalmentaja sekä sosiaalipedagogisen koiratoiminnan ohjaaja. Anne koordinoi Sosped Koira -koulutusta ja on tarvittaessa opiskelijoiden tukena. Koirat ovat kuuluneet Annen elämään aina ja Annella on omakohtaisia kokemuksia koiran läsnäolon vaikuttavuudesta lapsen ja nuoren elämässä.

Teemakouluttajat

Koulutuksen kullakin lähijaksoilla vierailee useampia työpajan alustajia kouluttamassa paitsi asiaansa – myös erilaisia tapoja ohjata ryhmää ja koiratoimintaa. Kouluttajapaikkansa ovat vakiinnuttaneet koulutuksessa:

Eini Hämäläinen
Annika Himanen
Erja Kumpulainen
Pia Arhio-Lehto
Hanna-Leena Niiranen
Veera Vähämaa
Marko Haimilahti

Lisäksi tuomme lähijaksoille vuosittain vierailevia kouluttajia.

Ilmoittautuminen

Koulutukseen haetaan ilmoittautumalla soveltuvuuskartoitukseen. Soveltuvuutta arvioidaan sekä ohjaajan että koiran osalta.

Hakijalta edellytämme valmiutta itsetutkiskeluun, sekä kykyä työskennellä niin yksin kuin ryhmässä. Lisäksi edellytyksenä on koulutukseen soveltuva oma koira.