Hyppää sisältöön

Työnohjaus

Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on ammatillisen kasvun ja työn laadullisen kehittämisen väline. Työnohjauksessa tutkitaan ja jäsennetään työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita. Käytännössä työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan avulla.

Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle. Ryhmä voi koostua esimerkiksi esimiehistä tai saman työalan edustajista. Ryhmä voidaan muodostaa joko saman organisaation sisällä toimijoista tai eri organisaatioiden edustajista. Työyhteisö on kokonaisuus, jonka ohjauksessa on aina myös esimies mukana.


Toimintatapa

Ennen työnohjauksen aloittamista tehdään alkukartoitus, jossa selvitetään ohjattavien tilanne ja tarpeet. Ohjattavat ja ohjaaja sopivat yhdessä työnohjauksen tavoitteista, rakenteista, istuntojen kestosta ja tiheydestä ja koko työnohjausprosessin kestosta. Pysyvien muutosten ja toimintatapojen kehittäminen vaatii aikaa ja työnohjausprosessi kestää yleensä vähintään 1-2 vuotta. Työnohjausistunnot ovat noin 2-3 viikon välein, yleensä 90 minuuttia kerrallaan.

Työnohjaukseen kuuluu ehdoton luottamuksellisuus ja sekä työnohjaajaa että ohjattavia sitoo vaitiolovelvollisuus.

Työnohjauksessa keskustelun aiheet nousevat ohjattavien työstä, työtilanteista, työn ongelmista, asiakkaista tai yhteistyöstä muiden työnohjaukseen osallistuvien kanssa. Ohjauksissa pyritään siihen, että jokainen saa tuoda omia ajatuksia, assosiaatioita ja ideoita yhteiseen keskusteluun. Tarkoituksena ei ole antaa suoria ohjeita tai neuvoja vaan auttaa kysymyksillä ja tarkennuksilla ohjattavaa löytämään omia ratkaisuja pulmiinsa.

Jos olet kiinnostunut työnohjauksesta, ota yhteyttä!

Säätiöllä on yli 30 vuoden kokemus työnohjaajakoulutuksen ja täydennyskoulutuksen järjestämisestä. Asiakkaamme ovat työntekijöitä, esimiehiä ja työyhteisöjä, jotka ovat huomanneet, että yhteisöllisyyden vaalimisella ja esimiestyön tukemisella organisaatiota voidaan kehittää.

Lassi Rajamäki
toimisto (at) sosped.fi
050 566 2414