Työnohjaaja- ja johtajuuskoulutus

Sinustako ammattitaitoinen työnohjaaja ja parempi johtaja?

Työnohjaaja- ja johtajuuskoulutus (TYJO) on tarkoitettu Sinulle, joka haluat olla mukana kehittämässä tulevaisuuden työelämää ohjauksen ja johtamisen kautta. Uudistunut koulutus vastaa tämän hetken johtamisen ja työnohjauksen haasteita. Koulutuksessa keskitytään erityisesti johtajuuden ja työyhteisön ilmiöihin ja dynamiikkaan. Koulutus haastaa sekä ammatilliseen että henkilökohtaiseen kasvuun – lähde mukaan mielenkiintoiselle matkalle!

 • saat työnohjaajan pätevyyden ja vahvan ammattiosaamisen (koulutus täyttää Suomen työnohjaajat ry:n kriteerit)
 • vahvistat omaa johtajuutta ja johtamistaitoja
 • saat valmiuksia työyhteisöjen ja organisaatioiden kehittämiseen yhteisödynaamisella viitekehyksellä

Yhteisödynaamisella osaamisella onnistumiseen!

Työnohjaaja- ja johtajuuskoulutus antaa valmiudet yksilö-, ryhmä-, yhteisö- ja esimiesten työnohjaajana toimimiseen. Koulutuksessa keskitytään erityisesti johtajuuden ilmiöihin ja dynamiikkaan. Koulutus antaa hyvät valmiudet yhteisödynaamisilla taidoilla johtamiseen sekä johdon työnohjaukseen. Koulutuksen voi suorittaa oman työn ohessa.


Koulutuksen sisältö

Työnohjaaja- ja johtajuuskoulutuksen avulla saat monipuolisen kokonaiskuvan työnohjauksesta ja työnohjaajan ammatista. Koulutuksen työskentely perustuu kokemukselliseen ja prosessuaaliseen oppimiseen, jossa tapahtuu jatkuvaa itsen ja oman työn tutkimista, reflektoivaa vuorovaikutusta ja jäsentämistä sekä syvätiedon syntymistä ymmärryksen ja tiedostamisen avulla. Koulutuksen myötä ymmärrät työyhteisön toimivuuden peruselementit ja osaat soveltaa niitä hyvässä yhteisödynaamisessa johtamisessa – osallistaen, kulttuuritunteita viljellen ja arvostavasti kohdaten. Opit työnohjauksellisen, konsultatiivisen ja koulutuksellisen työtavan muutosprosessien ohjaamiseen.

Koulutuksessa keskitytään työyhteisöjen johtamisen kokonaisuuteen ja tehdään heti koulutuksen alusta alkaen pareittain työnohjausharjoittelua.

Koulutus antaa valmiudet ymmärtää ja tarkastella

 • työnohjauksen prosessuaalisuutta
 • työyhteisöjen dynaamisia ilmiöitä
 • johtajuuden ja toimivien rakenteiden merkityksiä
 • työnohjauksen ja johtajuuden eettisiä ja moraalisia rajapintoja

Koulutus kestää 2 ½ vuotta ja vastaa sisällöltään 60 opintopistettä.

Lähiopetus

 • 27 lähiopetuspäivää Helsingissä
 • 23 ohjattua koulutusryhmäistuntoa (2h/kerta)

Työnohjausharjoittelut

 • yksilötyönohjausharjoittelua pareittain yhteensä 8 x 1,5h
 • ryhmän ja työyhteisön työnohjausharjoittelua yhteensä 21 x 1,5h
 • esimiestyönohjausharjoittelua 6 x 1,5h

Muu työskentely

 • vertaisryhmien ja yksilöiden itsenäinen työskentelyä (kirjallisuus, prosessipäiväkirja)
 • oman portfolion rakentaminen sekä kolmiosainen kypsyysnäyte
 • työnohjaajien konferenssiin 2018 osallistuminen (omakustanteinen)

Koulutus täyttää Suomen työnohjaajat ry:n työnohjaajakoulutukselle asettamat vaatimukset ja valmistuttua voi hakea STOryn jäsenyyttä. Opiskelun aikana voi hakea määräaikaista opiskelijajäsenyyttä.


Hakumenettely

Työnohjaaja- ja johtajuuskoulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähintään opistotasoinen koulutus ja vahva työelämäkokemus. Koulutus kestää 2,5 vuotta.

Hae koulutukseen täyttämällä sähköinen hakulomake

Kerro lomakkeella vapaamuotoisesti taustastasi käyttäen apuna esitettyjä tukikysymyksiä. Kutsumme hakijat yhteiseen ryhmäkeskustelutuokioon ja yksilöhaastatteluun. Koulutusryhmään otetaan 15-20 opiskelijaa.


Koulutuksen hinta

Koulutuksen kokonaishinta on 6 450 euroa + alv 24%. Valintahaastattelumaksu 85 euroa + alv 24%. Ota maksukuitti mukaan haastatteluun. Maksua ei palauteta, vaikka ei tulisi valituksi. Lukukausimaksut laskutetaan ennen lukukauden alkua 1290 euroa + alv 24% yht. 1 599,60 euroa. Koulutuksen hinta sisältää myös ohjatun pienryhmätyönohjauksen (opiskelijan harjoitustyönohjausprosessin työnohjauksen), yhteensä 23 koulutusryhmäistuntoa. Tämä intensiivinen työnohjaus hoidetaan kokeneiden seniorityönohjaajiemme toimesta.


Koulutuksen johtajat

Koulutus on kehitetty sosiaalipedagogisen keskuksen työnohjaaja- ja työyhteisöjen kehittäjäkoulutuksen pohjalta. Sosped Keskus Oy toteuttaa koulutuksen yhdessä YhteisöDynamicsin kanssa.