Hyppää sisältöön

Työnohjaaja- ja johtajuuskoulutus

Sinustako ammattitaitoinen työnohjaaja ja parempi johtaja?

Työnohjaaja- ja johtajuuskoulutus (TYJO-koulutus) on tarkoitettu Sinulle, joka haluat olla mukana kehittämässä tulevaisuuden työelämää ohjauksen ja johtamisen kautta. Työnohjaaja- ja johtajuus koulutus antaa valmiudet yksilö-, ryhmä-, työyhteisö- ja esimiesten ja johdon työnohjaajana toimimiseen. Koulutus vastaa tämän hetken johtamisen ja työnohjauksen haasteisiin. Koulutuksessa keskitytään erityisesti johtajuuden ja työyhteisön ilmiöihin ja dynamiikkaan. Koulutus haastaa sekä ammatilliseen että henkilökohtaiseen kasvuun – lähde mukaan mielenkiintoiselle matkalle!

Työnohjaaja- ja johtajuuskoulutuksen kautta saat

 • työnohjaajan pätevyyden ja vahvan ammattiosaamisen
  -yksilötyönohjaukseen,
  -ryhmätyönohjaukseen,
  -työyhteisöjen työnohjaukseen,
  -esimiesten työnohjaukseen
 • vahvistat omaa johtajuutta ja johtamistaitoja
 • valmiuksia työyhteisöjen ja organisaatioiden ymmärtämiseen, ohjaamiseen ja kehittämiseen yhteisödynaamisella viitekehyksellä

Koulutus täyttää Suomen työnohjaajat ry:n kriteerit.

Johtava sosiaalityöntekijä Sanna Teiro kertoo kokemuksiaan Sosped Keskuksen Työnohjaaja- ja johtajuuskoulutuksesta.

Yhteisödynaamisella osaamisella onnistumiseen

Kaikessa työnohjauksessa on kysymys ihmisen ja työn liitosta. Koulutuksessa keskitytään erityisesti työyhteisöjen sekä johtajuuden ilmiöihin ja dynamiikkaan, jotka jokaisessa perustehtävässä ilmenevät sille tyypillisellä tavalla. Rakenteiden toimivuus tukee perustehtävän onnistumista ja hyvä vuorovaikutuskulttuuri mahdollistaa työn sujuvuutta ja onnistumista.

Koulutus antaa hyvät valmiudet yhteisödynaamisilla taidoilla johtamiseen sekä erilaisten työyhteisöjen, ryhmien, yksilöiden sekä johdon kohtaamiseen, ymmärtämiseen ja työnohjaukseen. Koulutuskokonaisuus on laaja-alainen ja monitasoinen ja se voi haastaa sinua omien kokemustesi, ajatustesi, asenteidesi, toimintatapojesi ja ajankäyttösi näkökulmista. Kolmivuotinen koulutus mahdollistaa ammatillisen kehittymisen syventymisen ja koulutuksen suorittamisen työn ohella.  

Seuraava koulutus käynnistyy koulutusryhmän täytyttyä – hae mukaan!Koulutuksen sisältö

Työnohjaaja- ja johtajuuskoulutuksen avulla saat monipuolisen kokonaiskuvan työnohjauksesta, työnohjaajan ammatista sekä työnohjauksellisella otteella johtamisesta. Koulutuksen työskentely perustuu kokemukselliseen ja prosessuaaliseen oppimiseen, jossa tapahtuu jatkuvaa itsen ja oman työn tutkimista, reflektoivaa vuorovaikutusta ja jäsentämistä sekä syvätiedon syntymistä ymmärryksen ja tiedostamisen avulla. Koulutuksen myötä ymmärrät työyhteisön toimivuuden peruselementit ja osaat soveltaa niitä hyvässä yhteisödynaamisessa ohjauksessa ja johtamisessa – osallistaen, tunteiden energiaa ja voimaa hyödyntäen ja arvostavasti kohdaten. Opit vahvan työnohjauksellisen työtavan muutosprosessien ohjaamiseen.

Koulutuksessa keskitytään työyhteisöjen ohjaukseen ja johtamisen kokonaisuuteen ja tehdään heti koulutuksen alusta alkaen käytännön työnohjausharjoittelua.

Koulutus antaa valmiudet ymmärtää ja tarkastella

 • työnohjauksen ja työnohjaajan tehtävää, työskentelyotetta ja työnohjauksen prosessuaalisuutta
 • inhimillisen muutoksen, oppimisen ja kehittymisen laadullisia tekijöitä
 • työyhteisöjen dynaamisia ilmiöitä
 • johtajuuden monen tasoisia merkityksiä ja ilmenemismuotoja
 • toimivien rakenteiden merkityksiä
 • työnohjauksen ja johtajuuden eettisiä ja moraalisia rajapintoja

Koulutus kestää 3 vuotta ja vastaa sisällöltään 70 opintopistettä.

Lähiopetus

 • 27 lähiopetuspäivää Helsingissä
 •  ohjattuja koulutusryhmäistuntoja (2,5h/kerta)

Työnohjausharjoittelut

 • yksilötyönohjausharjoittelua 
 • ryhmän ja työyhteisön työnohjausharjoittelua
 • esimiestyönohjausharjoittelu

Muu työskentely

 • vertaisryhmien ja yksilöiden itsenäistä työskentelyä (kirjallisuus, prosessipäiväkirja)
 • oman portfolion rakentaminen sekä kolmiosainen kypsyysnäyte
 • työnohjaajien konferenssiin 2022 osallistuminen (omakustanteinen)

Koulutus täyttää Suomen työnohjaajat ry:n työnohjaajakoulutukselle asettamat vaatimukset ja valmistuttua voi hakea STOryn jäsenyyttä. Opiskelun aikana voi hakea määräaikaista opiskelijajäsenyyttä.

Hakumenettely

Työnohjaaja- ja johtajuuskoulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähintään opistotasoinen koulutus ja vahva työelämäkokemus. Koulutus kestää 3 vuotta.

Hae koulutukseen täyttämällä sähköinen hakulomake

Kerro lomakkeella vapaamuotoisesti taustastasi käyttäen apuna esitettyjä tukikysymyksiä. Kutsumme hakijat yhteiseen ryhmäkeskustelutuokioon ja yksilöhaastatteluun. Haastattelu on maksullinen. Koulutusryhmään otetaan 15 opiskelijaa.


Koulutuksen hinta

 • Kolmivuotisen koulutuksen kokonaishinta 7250 euroa (+alv 24%)

Lukukausimaksut laskutetaan ennen lukukauden alkua erissä 1 210 euroa + alv 24% = 1 500,40 euroa. Kuudes lukukausimaksu on 1 200 euroa + alv 24% = 1488 euroa. Koulutuksen hinta sisältää myös ohjatun pienryhmätyönohjauksen (opiskelijan harjoitustyönohjausprosessin työnohjauksen). Tämä intensiivinen työnohjaus hoidetaan kokeneiden seniorityönohjaajiemme toimesta.


Koulutuksen johtajat

Koulutus on kehitetty sosiaalipedagogisen keskuksen työnohjaaja- ja työyhteisöjen kehittäjäkoulutuksen pohjalta. Sosped Keskus Oy toteuttaa koulutuksen yhdessä YhteisöDynamicsin kanssa.  Lisätietoja antavat mielellään koulutuksen johtaja Perita Sipiläinen 0400 605 149 ja seniorikouluttaja Anita Kallasvuo 040 556 6450.