Asiantuntijuutta ja koulutusta sosiaalipedagogisella viitekehyksellä.