Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste

Sosped Keskus kerää ja ylläpitää  kerää ja ylläpitää toimintansa edellyttämää rekisteriä, joka sisältää henkilötietoja. 

Sosped Keskus on Sosped-säätiön omistama koulutus- ja kehittämisorganisaatio. Tarjoamme laadukasta koulutusta sosiaalipedagogisella viitekehyksellä.

Keräämme henkilötietoja, jotta voimme tarjota koulutusta ja arviointipalveluita.

Kunnioitamme ihmisten yksityisyyttä ja pidämme huolta siitä, että kerättyjä tietoja käsitellään ja säilytetään turvallisesti. Käytämme kerättyjä tietoja vain siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty ja mihin on saatu suostumus. 

Tässä selosteessa kuvaamme mahdollisimman avoimesti ja selkeästi 

 • mitä henkilötietoja keräämme 
 • mitä tarkoitusta varten niitä keräämme 
 • miten niitä käsitellään ja säilytetään 
 • mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja keneen voi tarvittaessa ottaa yhteyttä 

Kyseessä on henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste, joka on laadittu 29.9.2021. Selosteessa on otettu huomioon EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset.  

Verkkosivuihin liittyvän tietosuojaselosteen löydät  Sosped-säätiön sivuilta.  

1 Rekisterinpitäjä 

Sosped Keskus Oy
Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki 

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Lassi Rajamäki
lassi.rajamaki@sosped.fi, 050 566 2414

3 Rekisterin nimi 

Sosped Keskus henkilörekisteri  

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilörekisterin tarkoitus on 

 • Sosped Keskuksen koulutusten järjestäminen 
 • Arviointipalveluiden toteuttaminen

Rekisterin tiedot kerätään rekisteröidyn henkilön luvalla ja rekisteri- ja tietosuojaseloste on luettavissa verkkosivuilla.   

5 Rekisterin tietosisältö 

Keräämme ja käsittelemme yhteystietoja liittyen
a) tapahtumiin/koulutuksiin ilmoittautumiseen (tietoja käytetään vain kyseisestä koulutuksesta tiedottamiseen ja koulutuksen järjestämiseen. Tietoja ei käytetä muissa yhteyksissä tai välitetä eteenpäin)
b) palveluista ja koulutuksista tiedottavalle sähköpostilistalle ilmoittautumiseen (tietoja käytetään viestinnässä. Jokaisessa viestissä on linkki, jonka kautta käyttäjä voi poistaa omat tietonsa. Tietoja ei luovuteta eteenpäin).

6 Säännönmukaiset tietolähteet 

Ei säännönmukaisia ulkopuolisia tietolähteitä. Henkilötiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään.   

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan lupaa. 

Koulutuksiin ilmoittautuneiden tiedot toimitetaan sähköpostitse koulutuksen järjestäjälle.

Henkilötietoja ei luovuta henkilötietoja markkinointitarkoituksiin.  

Rekisterinpitäjä ei itse kohdista asiakkaille markkinointia ilman asiakkaan lupaa.  

Henkilötietoja voidaan siirtää muualle, mikäli rekisterin ylläpitämiseen valittu palveluntarjoaja vaihtuu.  

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9 Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteriin tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä. 

Rekisteriä säilytetään digitaalisessa muodossa, tietoturvallisessa pilvipalvelussa. Rekisteritiedoista ei muodosteta manuaalisia (paperisia tms.) aineistoja. 

Rekisterin tietoturvallisuus varmistetaan palveluntarjoajan suojauksien lisäksi työntekijöiden henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, jotka vaihtuvat säännöllisesti. 

Ainoastaan Sosped Keskuksen työntekijöillä on käyttöoikeus ja pääsy koulutuksia koskevaan rekisteriin. Arviointipalveluita koskevaan rekisteriin käyttöoikeus ja pääsy on ainoastaan Sosped keskuksen arvioinnin tiimin työntekijöillä. Käyttöoikeudet poistetaan työsuhteen päättyessä. 

10 Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti tallentamispäivästä kaksi kalenterivuotta, jonka jälkeen ne poistetaan.

Tästä poiketen Sosped Keskus säilyttää koulutuksiin osallistuneiden henkilötietoja (nimi, sähköposti, osoitetiedot, koulutukseen osallistumisvuosi) todistusta varten. Kouluttajat poistavat koulutuksiin ilmoittautuneiden tiedot itseltään ryhmän päätyttyä. 

Arviointipalveluihin osallistuneilta jäljelle jäävät vain tilastotiedot, joista rekisteröityä ei voida tunnistaa. SSYK:n ja arvioinnin yhteistyössä toteutettavan kyselyn kohdalla alustavasti aikajänne henkilötietojen säilytyksen suhteen on kesäkuulle 2022.  

Sidosryhmäjäsenten tietoja säilytetään toistaiseksi, ellei henkilö itse pyydä niitä poistettavaksi. 

11 Tarkastusoikeus, tiedon korjaaminen ja tietojen poistaminen rekisteristä 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu ja vaatia virheellisen tiedon oikaisemista tai poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.  

Rekisteröidyn tulee esittää pyynnöt sähköpostitse rekisterinpitäjälle kohdan 2 mukaiseen osoitteeseen. Kerro pyynnön yhteydessä: 

 1. Nimi 
 1. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
 1. Onko kyseessä 
 • tietojen tarkastaminen, oikaiseminen tai poistaminen 
 • suostumuksen peruuttaminen tai muuttaminen 
 • tietojen käsittelyn vastustaminen tai käsittelyn rajoittaminen 
 1. Onko kyseessä 
 • Koulutuspalvelu (Sosped Koira -koulutus, Työnohjaaja- ja johtajuuskoulutus) 
 • Arviointipalvelut

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tekemällä kirjallinen korjaamispyyntö kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen.  Rekisteritietoja säilytetään kaksi kalenterivuotta, jonka jälkeen ne poistetaan.  

Poiston jälkeen rekisteritietojen tarkistaminen ei ole enää mahdollista. 

12 Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti. 

13 Tietosuojaselosteen muutokset 

Tätä selostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Selosteen päiväys ilmoitetaan johdannossa. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. 

Katso lisäksi Sosped-säätiön yleiset käyttöehdot, henkilötietosuoja ja verkkosivujen tietosuoja.