Hyppää sisältöön

ARVIOINTI JA KEHITYSTYÖ

Organisaation arviointi ja kehittäminen

Rakennamme toiminnan vaikutuksia ja kustannushyötyjä arvioivia työkaluja sekä menetelmiä yli kymmenen vuoden kokemuksella.

PALVELUMME  – Keinot, joilla autamme tehostamaan organisaatiosi toimintaa

 • Räätälöityjen arviointityökalujen rakentaminen
 • Toiminnan vaikutusten arviointi ja kehittävä arviointi
 • ESG-arviointityökalujen rakentaminen
 • Vaikutusvalmennukset ja -työpajat

Arvioimme ja kehittämme organisaatioiden toimintaa laaja-alaiseen tietoon pohjautuen.

_________________________________________________________________________________

Räätälöityjen arviointityökalujen kehittäminen

Järjestötoimijoiden, oppilaitosten ja julkishallinnon tarpeisiin

Kestävyys- ja vaikuttavuusajattelun noustessa entistä tärkeämmiksi, moni organisaatio tarvitsee raporttien ja selvitysten rinnalle dynaamisia, skaalautuvaa tietoa tuottavia arviointityökaluja. Tehokas arviointimenetelmämme yhdistää julkisten tilastopankkien tarjoaman tiedon, eri kohderyhmiä koskevan tutkimustiedon sekä organisaation itse keräämän tiedon. Tämä mahdollistaa vertailukelpoisen ja skaalautuvan tiedon tuottamisen. Halutessanne voimme vahvistaa arvioinnin luotettavuutta entisestään toteuttamalla räätälöityjä haastattelu- tai kyselytutkimuksia, työpajoja tai asiantuntijakonsultointia.

Sosped Keskuksen arviointityökalut rakennetaan aina yksilöllisesti kohderyhmä- ja ilmiökohtaisesti. Arvolupauksemme on, että organisaatiot voivat itse jatkaa toimintansa (taloudellisten) vaikutusten arviointia arviointityökalumme avulla myös yhteistyön päätyttyä.

Tätä tarjoamme

 • Räätälöimme arviointityökalun vastaamaan organisaatiosi ja kohderyhmäsi tarpeita
 • Saatte käyttöönne laskentatyökalun, jonka avulla toiminnan taloudellisten hyötyjen arvioiminen onnistuu jatkossa myös itsenäisesti
 • Työkalumme tuottaa vertailukelpoista ja konkreettista tietoa organisaatiosi toiminnasta

Useat järjestöt ja kunnat ovat jo hyödyntäneet arviointimenetelmäänne toimintansa taloudellisten vaikutusten arvioinnissa. Saamamme palautteen mukaan menetelmämme on toimiva ja tehokas.

”Sosped Keskuksen menetelmän tuoma etu: taloudellisten hyötyjen vertailukelpoinen todentaminen, on ainoa, mitä kuntien hyvinvointikertomuksesta puuttuu.”                                                                                                
-THL:n kehittämispäällikkö

Toiminnan vaikutusten arviointi ja räätälöityjen kehityssuunnitelmien teko

Järjestötoimijoiden, oppilaitosten ja julkishallinnon tarpeisiin

Organisaatiosi toiminnan arviointi ja mittaaminen onnistuvat, kun autamme sinua kysymään oikeita kysymyksiä. Yli kymmenen vuoden aikana olemme auttaneet erikokoisia hankkeita, organisaatioita ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita arvioimaan toimintansa vaikutuksia kysymällä entistä parempia ja tarkempia kysymyksiä. Määritämme vaikutusten arvioinnin ja mittaamisen painotukset aina asiakkaan tarpeiden pohjalta.

ESG-arviointityökalujen rakentaminen yrityksille

Muuttuva työelämä vaatii työkaluja, joiden avulla yritykset voivat arvioida toimintansa vastuullisuutta ja sosiaalista ja ekologista kestävyyttä läpinäkyvästi ja itsenäisesti. Pitkät selvitykset ja raportit eivät välttämättä pysy kasvun perässä, yritysten kyky arvioida toimintansa vastuullisuutta ketterästi on oleellinen menestystekijä.

Autamme yrityksiä sosiaalisen kestävyyden todentamisessa henkilöstön ja liiketoiminnan näkökulmista. Räätälöimme organisaation käyttöön arviointityökalun, jonka avulla yritys voi itsenäisesti todentaa liiketoimintansa ekologisia ja sosiaalisia hyötyjä.

Henkilöstötuottavuuden mittaaminen

Henkilöstötuottavuus on vahvistumassa oleva työelämätutkimuksen osa-alue, joka kuvastaa henkilöstön hyvinvoinnin ja liiketoiminnan tuottavuuden keskinäistä riippuvuutta. Sosped Keskuksen eri aineistoja yhdistävä arviointimenetelmä mahdollistaa henkilöstötuottavuuden mittaamisen työyhteisötasolla. Menetelmän avulla voidaan arvioida esimerkiksi johdon valmennuksen tai henkilöstön hyvinvoinnin tuomia taloudellisia hyötyjä.

Yritystoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten mittaaminen

Yritystoiminta heijastuu aina tavalla tai toisella yhteiskuntaan. Olipa sitten kyse tuotantoketjujen hiilijalanjäljestä tai yrityksen valmiudesta työllistää ja kouluttaa pitkäaikaistyöttömiä, yritystoiminnan yhteiskunnalliset vaikutukset on pystyttävä todentamaan ja osoittamaan.

Yritystoiminnan ekologisten vaikutusten mittaaminen

Teemme yhteistyötä hiilijalanjäljen laskentaan erikoistuneiden tahojen kanssa, jotta voimme tarjota luotettavaa tukea yrityksen ekologisten vaikutusten arvioimiseksi.

VAIKUTUSVALMENNUKSET JA -TYÖPAJAT

Toteutamme räätälöityjä vaikutusvalmennuksia ja -työpajoja eri toimijoiden tarpeisiin. Suunnittelemme kokonaisuuden yhdessä tilaajan kanssa.

Referenssit ­– osaamisemme on tunnustettua

Asiantuntijuudessamme on ollut alusta asti mukana pioneerihenkeä – kykyä toimia ensimmäisten joukossa siellä missä osaamiselle on tarvetta. Yli kymmenen vuoden aikana olemme auttaneet erikokoisia hankkeita, järjestöjä, sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita sekä yrityksiä arvioimaan toimintansa vaikutuksia mm. kysymällä entistä parempia ja tarkempia kysymyksiä.

”Vastaavaa osaamista ei tietääksemme Suomessa ole kuin yksittäisillä henkilöillä”

-Aluekehittämisen johtava asiantuntija

”Sosped Keskuksen menetelmän tuoma etu: taloudellisten hyötyjen vertailukelpoinen todentaminen, on ainoa, mitä kuntien hyvinvointikertomuksesta puuttuu.”

 -THL:n kehittämispäällikkö

 • Hyvinvointi-intervention taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten arviointi
  Tilaaja: Merimieseläkekassa & Merimiespalvelutoimisto
 • Laskentatyökalun rakentaminen sairaanhoitopiirille hyvinvointi-ilmiöiden taloudellisten vaikutusten todentamiseksi maakunta- ja kuntatasolla.
  Tilaaja: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Sosiaali- ja terveysministeriön raportissa (2021) mainittiin Sosped Keskuksen kehittämät arviointityökalut esimerkkeinä siitä, miten järjestöt voisivat tuottaa vertailukelpoista tietoa hyvinvointialueiden tietojohtamisen tueksi (Järjestötieto hyvinvointialueiden tietojohtamisessa, STM, 2021).

Kysy lisää toteuttamistamme projekteista – kerromme mielellämme lisää!