Hyppää sisältöön

Arviointi

Mitä hyötyä vertaisryhmään osallistumisesta on? Muuttuvatko ihmisten elämät jollain tavalla toimintaan osallistuessa ja onko osallistumisesta myös jonkinlaista hyötyä paikallis- ja yhteiskuntatasolla?

Sospedin arviointipalvelut

Sosped on kehittänyt uudenlaisen arviointityökalun mm. toiminnallisten vertaistukiryhmien vaikuttavuuden arvioimiseksi.  Työkalu on nimeltään TOIVEHATTU (Toiminnallinen vertaistuki – helppokäyttöisellä arviointityökalulla toiminta ja talous uskottavaksi) ja se on tehty vertaispalvelujen tuottamisen apuvälineeksi.

Lue lisää arvioinnista, joka tehtiin ForMare-hankkeelle kokonaisvaltaisista vaikutuksista.

Työkalun teoreettinen viitekehys on kustannus-hyötyanalyysissä sekä realistisessa arvioinnissa. Käytetyn viitekehyksen myötä toiminnan kustannusten sekä laadullisten ja määrällisten hyötyjen vertailu on yksinkertaista ja uskottavaa.

Neliosainen työkalu koostuu seuraavista kokonaisuuksista:
1) TOIVEHATTU-raportti (sisältää mm. työkalun käyttöoppaan)
2) Valmiit haastattelulomakkeet (osallistujille ja henkilökunnalle)
3) Tallennus- ja tiedonkeruulomake (Excel), johon vastaukset syötetään ja joka laatii automaattisesti kysymyskohtaiset tiivistelmät.
4) Liitteet, joita käyttäjä voi halutessaan käyttää.
*Hyötyjen arvottamisliite tarjoaa koosteen eri palveluiden ja seurausten ajankohtaishinnoista, joita voidaan käyttää kustannushyötyanalyysissä.
* Perustietojen tallennuslomake auttaa käyttäjää ylläpitämään yllä jäsentietoja.

Työkalun käyttö

Osallistujat haastatellaan laadullis-määrällisin lomakkein ja henkilökunta määrällisin lomakkein, minkä jälkeen vastaukset syötetään Excel-pohjaan, joka laskee automaattisesti kysymyskohtaiset koosteet. Tämän jälkeen käyttäjän on helppo analysoida valmiita tuloksia ja tehdä mahdollinen kustannushyötyanalyysi.

Työkalun jakelu

Työkalu on kaikkine materiaaleineen vapaassa käytössä ja ne voi saada maksuttomasti itselleen.

Sosped Keskus Oy tarjoaa myös arviointipalveluja vertaisryhmien parissa työskenteleville organisaatioille. Mikäli kiinnostuit työkalusta, mutta teillä ei ole omia resursseja toteuttaa arviointia ja haluatte mitata aktiviteettienne vaikuttavuutta, olkaa yhteydessä meihin. Arviointipalveluun kuuluu alkukartoitus, vaikuttavuuden arvioinnin laadinta vertaistukitoiminnasta sekä loppuraportti.

Mikäli haluat saada TOIVEHATTU-työkalun materiaaleineen maksutta tai olet kiinnostunut arviointipalveluistamme, voit olla yhteydessä tutkimustiimimme johtajaan

Lisätietoja

Veli-Pekka Sinervuo

veli-pekka.sinervuo (at) sosped.fi
040 524 0994