Hyppää sisältöön

Digitaaliset riippuvuudet

AVOIMET KOULUTUKSET

Digipelaaminen puheeksi: Tunnistaminen, puheeksiotto ja lyhytneuvonta

Koulutus tarjoaa välineitä ongelmallisen digipelaamisen kohtaamiseen. Tilauskoulutuksia saatavilla keväälle 2024.

Kohderyhmä

Nuorten aikuisten kanssa työskentelevät sosiaali-, terveys- ja koulutusalan ammattilaiset sekä muut (ongelmallista) digipelaamista työssään kohtaavat. Koulutus keskittyy digipelaamisen puheeksiottoon ja käsittelyyn yksilötyössä. 

Koulutuksen tavoitteet ja sisältö

Koulutuksen tavoitteena on oppia tunnistamaan digipelaamisen ongelmalliset piirteet ja pystyä käsittelemään aihetta asiakastyössä.

Koulutus koostuu teoriaosuudesta sekä käytännönläheisestä soveltavasta osuudesta.

Teoriaosuudessa tutustutaan digipelaamisen ja ongelmallisen digipelaamisen ilmiöihin seuraavien aihekokonaisuuksien avulla: 

  • Digipelaaminen ilmiönä 
  • Ongelmallinen digipelaaminen ja digipeliriippuvuus 
  • Digipeliriippuvuuden taustatekijät ja samanaikaissairastavuus 
  • Ongelmallisen digipelaamisen hoito ja tuki 

Soveltavassa osuudessa perehdytään digipelaamisen puheeksiottoon asiakastyössä sekä tarkoitusta varten kehitettyyn lyhytneuvontaohjelmaan. 

Digipelaaminen puheeksi: Lyhytneuvonta 

  • Ongelman tunnistaminen ja puheeksiotto 
  • Tilanteen tarkastelu ja muutostavoite 
  • Seuranta ja jatkosuunnitelma 
Koulutusmenetelmät

Vuorovaikutteisessa koulutuksessa hyödynnetään sekä ohjaajalähtöistä että pienryhmätyöskentelyä. Soveltava osuus perehdyttää ongelman puheeksiottoon vaiheittain etenevän tapaussimulaation ja sitä seuraavien pienryhmäharjoitusten ja purkukeskusteluiden avulla. 

Kouluttajat

Terhi Mustonen, PsM, psykologi
Sari Castrén, FT, dosentti, psykologi 
Katja Mankinen, PsM, psykologi

Maksu- ja peruutusehdot

Koulutuspaikkoja on rajallinen määrä.

Koulutuksen hinta on 290 e/hlö + alv 24 %

Lähetämme ilmoittautumislomakkeen täyttäneille sähköpostitse vahvistuksen koulutukseen osallistumisesta. Ilmoittautuminen koulutukseen on sitova. Lähetämme koulutuslaskun sähköpostitse ilmoittautumisen jälkeen.

Mikäli koulutus joudutaan peruuttamaan Sosped Keskuksen toimesta, osallistujalle tarjotaan mahdollisuutta siirtää osallistumisensa seuraavaan koulutuspäivään tai vaihtoehtoisesti Sosped Keskus Oy palauttaa osallistujan maksaman koulutusmaksun. Koulutuksia joudutaan peruuttamaan harvoin ja pyrimme aina järjestämään korvaavan koulutuksen ja ilmoittamaan tilanteesta mahdollisimman hyvissä ajoin.

Ajoitus ja tauotus oli tosi hyvä, puhujat ihan järkyttävän ammattitaitoisia! Saimme alueellista räätälöintiä. Teams alustana toimii hyvin, huoneiden ja päänäkymän välillä siirtymät onnistuivat erinomaisesti. Menetelmistä sai varovasti soveltaen työkaluja myös muuhun riippuvuusajatteluun.

Kouluttajien asiantuntijuus, koulutuksen räätälöinti omaa työtä palvelevaksi, yhteistyö, koulutuksen järjestelyt koronatilanteessa loistavasti toteutettu, keskustelut aiheista sekä hyvä henki koulutuksessa.”

Asiantuntevaa tietoa, ajankohtaista. Pääsi itse harjoittelemaan sitä mitä käsiteltiin. Syventyi tieto siitä, miten monenlaista digipelaamista onkaan. Avasi uusia näkökulmia. Kiitos tulen suosittelemaan kollegoille!” 

”Kattavat materiaalit. Vaikka en työssäni kohtaa itse asiakkaita, valmiuteni neuvoa nuorten aikuisten parissa työskentelviä vahvistuivat merkittävästi. Erittäin asiantuntevat kouluttajat ja loistavaa, että kokemusasiantuntija mukana. Kiitos! 

TILAUSKOULUTUKSET

Digipelaaminen puheeksi: Tunnistaminen, puheeksiotto ja lyhytneuvonta

Kohderyhmä

Nuorten aikuisten kanssa työskentelevät sosiaali-, terveys- ja koulutusalan ammattilaiset sekä muut (ongelmallista) digipelaamista työssään kohtaavat. Koulutus keskittyy digipelaamisen puheeksiottoon ja käsittelyyn yksilötyössä.

Laajuus ja toteutustapa

1 pvä (klo 9-16). Koulutus voidaan toteuttaa joko lähi- tai etäkoulutuksena. 

Ennakkovaatimukset

Ei ennakkovaatimuksia. 

Tavoitteet

Oppia tunnistamaan digipelaamisen ongelmalliset piirteet ja pystyä käsittelemään aihetta asiakastyössä. 

Sisällöt

Koulutus koostuu teoriaosuudesta sekä käytännönläheisestä soveltavasta osuudesta. Koulutukseen voidaan tilaajan toiveesta sisällyttää kokemusasiantuntijan puheenvuoro. 

Teoriaosuudessa tutustutaan digipelaamisen ja ongelmallisen digipelaamisen ilmiöihin seuraavien aihekokonaisuuksien avulla: 

– Digipelaaminen ilmiönä 

– Ongelmallinen digipelaaminen ja digipeliriippuvuus 

– Digipeliriippuvuuden taustatekijät ja samanaikaissairastavuus 

– Ongelmallisen digipelaamisen hoito ja tuki 

Soveltavassa osuudessa syvennytään ongelmallisen digipelaamisen käsittelyyn työyhteisön kohtaamien tapauskuvausten perusteella. Tapauskuvausten avulla perehdytään ongelman tunnistamiseen, käsittelyyn ja ratkaisuihin huomioiden: 

– Pelaajan näkökulma 

– Läheisen näkökulma 

– Työntekijän näkökulma 

Menetelmät

Vuorovaikutteisessa ja käytännönläheisessä koulutuksessa hyödynnetään sekä ohjaajalähtöistä että pienryhmätyöskentelyä. Soveltava osuus perustuu osallistujien tuottamien tapauskuvauksen käsittelyyn pienryhmissä ja tapausten yhteiseen purkuun. Pienryhmän näkökulma (pelaava nuori, läheinen, työntekijä) vaihtuu tapauskuvauksesta toiseen siirryttäessä. Pienryhmätyöskentelyä tuetaan ohjaavilla kysymyksillä. 

Kouluttajat

Terhi Mustonen, PsM, psykologi 

Katja Mankinen, PsM, psykologi 

Hinta ja tilaajaehdot

Koulutuksen hinta tarkentuu koulutuksen laajuuden ja sisällön pohjalta. Ota meihin yhteyttä, niin teemme sinulle räätälöidyn koulutustarjouksen. Mahdollinen kokemusasiantuntijapalkkio lisätään koulutuksen hintaan. Lähikoulutuksissa tilaaja vastaa kouluttajien matkakuluista. Koulutuksen teoria- ja soveltava osuus on mahdollista toteuttaa myös eri päivinä. Koulutuksen teoriaosuuteen voi osallistua suurempi joukko osallistujia.

Digipelaaminen puheeksi: Tukea työyhteisöille

Kohderyhmä

Nuorten ja nuorten aikuisten kanssa työskentelevät sosiaali-, terveys- ja koulutusalan ammattilaiset, jotka kohtaavat (ongelmallista) digipelaamista työssään. Koulutuksessa keskitytään työyhteisössä esiin nouseviin, digipelaamiseen liittyviin haasteisiin, joiden käsittely edellyttää nuoren tilanteen kokonaisvaltaista tarkastelua. Koulutus on kehitetty yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen kanssa. 

Laajuus ja toteutustapa

1 pvä (klo 9-16). Koulutus voidaan toteuttaa joko lähi- tai etäkoulutuksena. 

Ennakkovaatimukset

Ei ennakkovaatimuksia. 

Tavoitteet

Oppia tunnistamaan digipelaamisen ongelmalliset piirteet ja pystyä käsittelemään aihetta asiakastyössä. 

Sisällöt

Koulutus koostuu teoriaosuudesta sekä käytännönläheisestä soveltavasta osuudesta. Koulutukseen voidaan tilaajan toiveesta sisällyttää kokemusasiantuntijan puheenvuoro. 

Teoriaosuudessa tutustutaan digipelaamisen ja ongelmallisen digipelaamisen ilmiöihin seuraavien aihekokonaisuuksien avulla: 

– Digipelaaminen ilmiönä 

– Ongelmallinen digipelaaminen ja digipeliriippuvuus 

– Digipeliriippuvuuden taustatekijät ja samanaikaissairastavuus 

– Ongelmallisen digipelaamisen hoito ja tuki 

Soveltavassa osuudessa syvennytään ongelmallisen digipelaamisen käsittelyyn työyhteisön kohtaamien tapauskuvausten perusteella. Tapauskuvausten avulla perehdytään ongelman tunnistamiseen, käsittelyyn ja ratkaisuihin huomioiden: 

– Pelaajan näkökulma 

– Läheisen näkökulma 

– Työntekijän näkökulma 

Menetelmät

Vuorovaikutteisessa ja käytännönläheisessä koulutuksessa hyödynnetään sekä ohjaajalähtöistä että pienryhmätyöskentelyä. Soveltava osuus perustuu osallistujien tuottamien tapauskuvauksen käsittelyyn pienryhmissä ja tapausten yhteiseen purkuun. Pienryhmän näkökulma (pelaava nuori, läheinen, työntekijä) vaihtuu tapauskuvauksesta toiseen siirryttäessä. Pienryhmätyöskentelyä tuetaan ohjaavilla kysymyksillä. 

Kouluttajat

Terhi Mustonen, PsM, psykologi 

Rami Radwan, PsM, psykologi 

Helmi Elina Korhonen, yhteisöpedagogi (AMK)

Hinta ja tilaajaehdot

Koulutuksen hinta tarkentuu koulutuksen laajuuden ja sisällön pohjalta. Ota meihin yhteyttä, niin teemme sinulle räätälöidyn koulutusrajouksen. Mahdollinen kokemusasiantuntijapalkkio lisätään koulutuksen hintaan. Lähikoulutuksissa tilaaja vastaa kouluttajien matkakuluista. Koulutuksen teoria- ja soveltava osuus on mahdollista toteuttaa myös eri päivinä. Koulutuksen teoriaosuuteen voi osallistua suurempi joukko osallistujia.