Hyppää sisältöön

OPPIMISMENTOROINTI

Oppimismentorointi työssäoppimisen tukena

Parhaimmillaan työntekijähtöinen ja johdon tukema työn kehittäminen parantavat työntekijän työmotivaatiota ja edistävät koko organisaation toimintaa. Valitettavan usein vastuu oppimisen toteuttamisesta on yksin työntekijällä. Tästä syystä Sosped Keskus tarjoaa tarve- ja työntekijälähtöisiä oppimismentorivalmennuksia eri organisaatioille. Kaiken lähtökohtana toimivat oppimiskulttuurin analyysi ja johdon asettamat tavoitteet, joiden pohjalta oppimismentorit laativat yksilöidyt/ parisuunnitelmat oppimiskulttuurin uudistamiseksi.

Oppimismentorointi tukee organisaation, työyhteisön ja yksittäisten työntekijöiden työssäoppimista vapaaehtoisesti toteutetun vertaismentoroinnin kautta. Oppimismentorointia toteutetaan aina henkilöstöjohdon tuella ja johdon asettamien tavoitteiden mukaisesti. Lähtökohtana on oppimismentorien halu kehittää omaa ja koko työyhteisön oppimista. Oppimismentorina toimiminen lisää työntekijän kokemaa työn merkityksellisyyttä ja organisaatioon sitoutumista.

Osana valmennusta järjestetään erilliset ”HR-päivät” joissa henkilöstöhallinnon ja koulutuksen asiantuntijat analysoivat omien organisaatioidensa oppimiskulttuuria ja määrittävät oppimismentoroinnille päätavoitteet. Tämän jälkeen alkaa itse oppimismentorivalmennus, joka sisältää kolme valmennuskertaa, välitehtäviä ja tapaamisia mentorien ja HR:n kesken. Valmennukset räätälöidään vastaamaan asiakasorganisaatioiden tarpeita.

Työnantajan näkökulmasta oppimismentorointi on joustava ja kustannustehokas työyhteisön oppimisen kehittämismalli, jonka avulla voidaan samanaikaisesti edistää organisaation strategisia tavoitteita sekä työntekijöiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja työssäoppimista.

Oppimismentorointi tarvitsee onnistuakseen selkeät rakenteet: tavoitteet, toimintasunnitelman ja koordinoidun tuen, seurannan ja arvioinnin. Tuemme työnantajaa rakenteiden suunnittelussa ja jalkauttamisessa työyhteisöön. Saat käyttöösi valmiit suuntaviivat, joiden avulla oppimismentorointimenetelmän käyttöönotto on vaivatonta ja tehokasta.

Kysy lisää!

Miikka Vuorinen

040 1646411 tai miikka.vuorinen@sosped.fi

Tausta

Oppimismentori -toimintamalli on kehitetty yhteistyössä Feeniks-hankkeen (Sosped-säätiö) ja Humaanikone Oy:n kanssa vastaamaan työyhteisöjen oppimistarpeisiin mahdollisimman työntekijälähtöisesti.

Oppimismentorointiin liittyviä kirjoituksia

Matka oppimiskulttuurin lähteille (Tuija Hytönen, Valtiolla.fi) blogi.

ELY-keskusten oppimiskoordinaattorien verkoston blogikirjoitus.

Pro gradu tutkielmia aiheesta:

Oppimismentorointi Valtiovarainministeriön työntekijöiden tukena (Anni Nieminen) https://www.theseus.fi/handle/10024/498569

MENTORING PROGRAMS TAKING SHAPE Mentor Experiences in Two Finnish Governmental Organizations (Jari Ahtola)

https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/109699/master_Ahtola_Jari_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y