Hyppää sisältöön

Loppupeli-valmennus

Etävalmennus rahapelaamisen lopettamiseen ja pysyvään elämänmuutokseen

Tavoitteena pysyvä muutos

Testatusti toimiva, joustava ja kustannustehokas 12 viikon etävalmennus sisältää alku- ja loppuarvioinnin, viikottaisen yksilötapaamisen (1,5 h) rahapeliongelmaan erikoistuneen asiantuntijan kanssa, toipumista tukevan materiaalipaketin, sekä vertaistuen.

Testatusti toimiva menetelmä

Loppupeli-valmennuksesta tehdyn arviointiraportin (2023) mukaan osallistujien kokemus rahapeliongelmasta väheni erittäin merkittävästi ohjelman aikana ja jopa valmennuksen päättymisen jälkeen. Lisäksi havaittiin useita muita positiivisia vaikutuksia osallistujien mielenterveyteen.

Osallistujien PGSI ja NODS -tulokset laskivat merkittävästi

Ongelmapelaamista mittaavilla PGSI (ProblemGamblingSeverityIndex) ja NODS (NORC SDM Screen for Gambling Problems ) -kyselyillä mitattuna osallistujien ongelmallinen rahapelaaminen tai riski siihen pieneni todella merkittävästi. Ohjelmaa aloittaessa osallistujat saivat PGSI-tulokseksi keskimäärin 20 ja NODS-tulokseksi keskimäärin 8,2, mitkä kumpikin kuvastavat vahvaa rahapeliriippuvuutta ja -ongelmaa. Ohjelman lopussa PGSI-tulos oli laskenut keskimäärin arvoon 5,5, mikä kuvastaa enää kohtalaista riskiä liittyen rahapelaamiseen ja NODS-tulos oli laskenut keskimäärin arvoon 0,6, mikä kuvastaa enää vähäistä rahapeliongelman riskiä.

Seurantakyselyn tulokset osoittivat lisää positiivisia vaikutuksia

Puoli vuotta valmennuksen päättymisen jälkeen osallistujille toteutettiin seurantakysely, jonka mukaan Loppupeli-valmennuksen positiivinen vaikutus näyttää voimistuvan ohjelman päättymisen jälkeenkin: 6 kuukautta ohjelman päättymisen jälkeen toteutetuissa seurantakyselyissä PGSI-pisteiden keskiarvo oli laskenut edelleen arvoon 1,8, mikä kuvastaa enää alhaista riskiä liittyen rahapelaamiseen. NODS-tulos ei muuttunut merkittävästi ohjelman lopusta seurantakyselyihin, eli myös sen perusteella voitaisiin sanoa Loppupeli-ohjelman aikaansaaman positiivisen muutoksen pysyvän yllä.

Osallistujien kokemat positiiviset vaikutukset mielenterveyteen

Loppupeli-valmennuksella oli merkittäviä vaikutuksia osallistujien mielialaan ja mielenterveyteen: Osallistujien toivottomuuden, syyllisyyden ja häpeän tunteet vähenivät merkittävästi ohjelman aikana. Osallistujien kokema ahdistus myös lieveni. Lisäksi osallistujien itsensä raportoima liiallinen rahapelaaminen väheni todella merkittävästi.

Osallistujien kokeman pystyvyyden kokemuksen vahvistuminen

Loppupeli-valmennuksen vaikutuksia osallistujien pystyvyyden kokemukseen arvioitiin toteuttamalla heille minäpystyvyyskyselyksi nimetty kysely. Sen tulosten perusteella havaittiin, kuinka osallistujat kokivat ohjelman käytyään yhä useammin pystyvänsä vastustamaan kiusasta tai halua pelata rahapelejä. Myös tämä kokemus omasta käytöksen kontrollista vaikuttaa jopa vahvistuneen hieman lisää ohjelman päättymisen jälkeen, kuten käy ilmi seurantakyselyistä. Myös se kuinka usein osallistujat ajattelivat rahapelaamista arjessaan, väheni ohjelman aikana. Osallistujien kokemus omasta pystyvyydestä vahvistui myös niin, että he alkoivat uskoa enemmän siihen, että heidän on mahdollista löytää keinot rahapelaamisen lopettamiseen ja sitä kautta lopettaa rahapelaaminen kokonaan.

Loppupeli-valmennus tarjoaa joustavan mahdollisuuden osallistua verkon yli tapahtuvaan, mutta kasvokkaiseen vuorovaikutukseen perustuvaan, ammatillisesti johdettuun rahapelaamisen lopettamisen valmennusohjelmaan. Ohjelman toteutuminen etäyhteyksin mahdollistaa paitsi joustavuuden esimerkiksi siinä, että ohjelmaan voi osallistua mistä päin Suomea tahansa, myös tekee ohjelmasta kustannustehokkaan.

Ammattilaistukea tarjoavat toimintaterapeutti, työnohjaaja Jari Hartikainen, jolla on 12 vuoden kokemus rahapeliongelmaisten henkilöiden vertaistuen järjestämisestä Suomessa Pelirajaton-toiminnan kautta, psykoterapeutti Jari Härkönen, sekä kokemusasiantuntija Jouko Vidgren, jolla on 10 vuoden kokemus rahapeliongelmaisten kohtaamisesta vertaistukijana.

Lisätietoja Loppupeli-valmennuksen taustoista

Loppupelin teoreettisena taustana on kognitiivisen käyttäytymisterapian mukainen ajattelu. Siihen yhdistetään kokemuksellisuuden ja vertaisuuden elementtejä, sekä logoterapeuttista ajattelua.

Loppupeli-ohjelman ihmiskäsitys on humanistinen ja ohjelman perusolettamana on, että ihminen pystyy muuttamaan käyttäytymistään, mutta hän saattaa tarvita siihen tukea ja valmennusta. Ohjelmaa ei lähtökohtaisesti kutsuta terapiaksi, hoidoksi tai koulutukseksi, vaan enemmänkin valmennukseksi, jossa työntekijän suhde asiakkaaseen nähdään tasaveroisena valmennussuhteena molempien tuodessa oman panoksensa selkeän tavoitteen saavuttamiseksi. Ohjelmaan osallistumisen ehtona oli, että asiakkaiden rahapelaaminen oli selkeästi ongelmallista, ylittäen PGSI-kyselyn (Problem Gambling Severity Index) arvon 8, jota kyselyn asteikolla pidetään ongelmanpelaamisen rajana. Ohjelma tähtää pelaamisen lopettamiseen.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin kerromme lisää
loppupeli@sosped.fi